Nominel rente – Kuponrente

Globus 60x60Definition af Nominel rente - Kuponrente

Den pålydende rente på et lån eller opsparing pr. år.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Nominel rente – Kuponrente

Det er den årlige procentvise rente af det beløb, man enten har lånt eller har stående i opsparing. Den nominelle rente er ikke korrigeret efter rentetilskrivninger.

Hvis der kun er én rentetilskrivning pr. år, så svarer den effektive rente til den nominelle. Hvis der er en halvårlig, kvartalsvis eller månedlig rentetilskrivning, vil den effektive rente være højere end den nominelle.

Invested.dk