Nettoresultat – Nettoindtægt – Nettoindtjening

Globus 60x60Definition af Nettoresultat – Nettoindtægt – Nettoindtjening

(I) En virksomheds totale indtjening (eller profit). Nettoindtægt beregnes ved at tage omsætningen og tilpasse den efter omkostninger, afskrivning, renter, skatter og andre udgifter. Dette tal kan findes på selskabets resultatopgørelse og er en vigtig måling for, hvor profitabel virksomheden er over en tidsperiode. Dette tal bruges også til udregningen af indtjening pr. aktie (EPS).

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

Det bliver også kaldt ”bundlinjen”, fordi nettoresultatet er i bunden af resultatopgørelsen.

(II) En privatpersons indtægt efter der er taget højde for fradrag, kredit og skat ud fra bruttoindtægten. Fradrag og kredit trækkes fra bruttoindtægten for at finde den beskattende indtægt, hvilket bruges til at udregne indkomstskatten.

IE 60x60InvestEd forklarer Nettoresultat – Nettoindtægt – Nettoindtjening

(I) Nettoresultat beregnes ved at starte med virksomhedens totale omsætning. Herfra trækkes alle eventuelle omkostninger og udgifter fra inden for samme periode som omsætningen for at nå frem til resultatet før skat. Skatten trækkes fra dette tal for at nå frem til nettoresultatet.

(II) Lad os for eksempel antage, at din bruttoindtægt har været 250.000 kr., og at du har 100.000 kr. i fradrag og kredit. Dette giver dig en beskattende indtægt på 150.000 kr. Hvis vi siger, at du betaler 40% i skat, vil de resterende 90.000 kr. være din nettoindtægt.

Invested.dk