Bogføring

Net interest margin

Globus 60x60Definition af Net interest margin

Net interest margin er en præstationsmåling, der måler, hvor god en virksomhed er til at tage lave investeringer sammenlignet med dens gældssituation. En negativ værdi betyder, at virksomheden har taget dårlige investeringsbeslutninger, fordi renteudgifterne har været højere end afkastet fra virksomhedens investeringer.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Net interest margin

Lad os sige, at en virksomhed har skabt et afkast fra investeringer på 10.000.000 kr., har haft renteudgifter for 20.000.000 kr. og besidder rentetjenende aktiver på 100.000.000 kr. Virksomhedens net interest margin vil derfor være -10%.

Invested.dk