Monopol

Globus 60x60Definition af Monopol

En situation hvor en enkelt virksomhed eller gruppe kontrollerer et helt eller næsten et helt marked for en givet type produkt eller serviceydelse. Per definition er monopol karakteriseret ved mangel på konkurrence, hvilket ofte resulterer i høje priser og inferiøre goder.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Ifølge den strikse akademiske definition er monopol et marked med kun en enkelt virksomhed. Reguleringer forhindrer frie markeder i at blive domineret af enkelt entitet.

IE 60x60InvestEd forklarer Monopol

Monopol er et ekstremt tilfælde af kapitalisme. De fleste mennesker tror (med nogle få undtagelser), at systemet ikke virker, hvis der kun er én udbyder af en vare eller serviceydelse, fordi der derfor ikke er noget incitament til at imødekomme forbrugernes efterspørgsel. Regeringer forsøger at forhindre monopoler via lovgivning.

Selvfølgelig er der gråzoner. Tag for eksempel patent på nye opfindelser. Disse giver faktisk monopol på et produkt i en bestemt periode. Rationalet bag patenter er at give opfindere tid til at genindhente de store forskningsomkostninger i forbindelse med opfindelsen. I teorien er de en måde hvorpå, man kan bruge monopoler til at fremme innovation.

Invested.dk