Moderne porteføljeteori – MPT

Globus 60x60Definition af Moderne porteføljeteori – MPT

En teori der handler om, hvordan risikoaverse investorer kan skabe porteføljer for at optimere og maksimere det forventede afkast baseret på et givet niveau af markedsrisiko ved at understrege, at risiko er en naturlig del af den højere gevinst.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Moderne porteføljeteori – MPT

Ifølge teorien er det muligt at skabe porteføljer, der kan tilbyde det maksimalt mulige forventede afkast ved et givet risikoniveau. Denne teori blev skabt af Harry Markowitz i sin avis ”Portfolio Selection”, som blev udgivet i 1952.

Der er fire basale trin i skabelsen af en portefølje:

-       Værdiansættelse af værdipapirer

-       Asset allocation

-       Porteføljeoptimering

-       Præstationsmåling

Invested.dk