Mikroøkonomi

Globus 60x60Definition af Mikroøkonomi

En gren inden for økonomi der analyserer adfærden hos individuelle kunder og virksomheder i forsøg på at forstå beslutningsprocessen hos enkelte virksomheder og husholdninger. Her bliver der kigget på interaktionen mellem individuelle købere og sælgere samt de faktorer, der påvirker beslutninger. Mikroøkonomi fokuserer især på udbud og efterspørgsel og fastsættelsen af priser og output i individuelle markeder (for eksempel kaffeindustrien).

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Mikroøkonomi

Det økonomiske felt kan opdeles i to områder: Mikroøkonomi og makroøkonomi.

Mikroøkonomi kigger på det mindre billede og fokuserer mere på de basale teorier af udbud og efterspørgsel, og hvordan individuelle virksomheder beslutter, hvor meget de skal producere, og hvor meget det skal koste. Folk der har et ønske om at starte deres egen forretning eller gerne vil lære om rationalet bag prisansættelsen af bestemte produkter og serviceydelser vil være mest interesseret i dette felt.

Makroøkonomi kigger på den anden side på det store billede. Her bliver der fokuseret på den nationale økonomi som helhed. De der studerer dette felt vil eksempelvis kigge på et lands BNP eller arbejdsløshedsprocent.

Invested.dk