Materielt aktiv

Globus 60x60Definition af Materielt aktiv

Aktiver der har en fysisk form. Materielle aktiver inkluderer både anlægsaktiver såsom maskiner, bygninger og grunde samt omsætningsaktiver såsom beholdninger. Det modsatte af materielle aktiver er immaterielle aktiver. Ikke-fysiske aktiver såsom patenter, varemærker og goodwill er eksempler på immaterielle aktiver.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Materielt aktiv

Bestemte typer aktiver får særbehandling i regnskabsmæssige sammenhæng. Til materielle anlægsaktiver med en forventet brugbar levetid på mere end et år bruger virksomheden en proces, der hedder afskrivning for at fordele dele af aktivets omkostning ud til hvert år at aktivets brugbare levetid i stedet for at ligge hele omkostningen i det år, hvor aktivet er blevet købt.

Invested.dk