Master Limited Partnership – MLP

Globus 60x60Definition af Master Limited Partnership - MLP

En form for begrænset partnerskab som er børsnoteret. Der findes to typer partnere i denne type partnerskab: Den begrænsede partner er personen eller gruppen, der bidrager med kapital til MLP’et og modtager periodiske indkomstuddelinger fra MLP’ets pengestrøm, hvorimod den generelle partner er den part, som er ansvarlig for at styre MLP’ets aktiviteter og modtager løn, som er forbundet med præstationen.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Master Limited Partnership – MLP

En af de mest afgørende kriterier som skal opfyldes for at en partnerskab lovgivningsmæssigt kan klassificeres som et MLP er, at partnerskabet skal udlede det meste af dets pengestrøm fra ejendomme, naturlige ressourcer og råvarer.

Fordelen ved et MLP er, at det kombinerer fordelene ved et limited partnership med likviditeten af et børsnoteret selskab.

Invested.dk