Makroøkonomi

Globus 60x60Definition af Makroøkonomi

Det felt inden for økonomiteori der har at gøre med hele økonomien. Makroøkonomi undersøger fænomener såsom ændringer i arbejdsløshed, nationalindkomst, vækstrater, BNP, inflation og priser.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Makroøkonomi

Makroøkonomi fokuserer på bevægelser og trends i økonomien som helhed, hvor mikroøkonomi fokuserer på de faktorer, der påvirker beslutninger hos virksomheder og individuelle personer.

De faktorer der studeres inden for både mikro- og makroøkonomi vil ofte påvirke hinanden. Antag for eksempel en ændring i arbejdsløsheden i økonomien som helhed. Dette vil selvfølgelig have en effekt på udbuddet af den arbejdskraft, som virksomhederne søger.

Invested.dk