Makromarketing

Globus 60x60Definition af Makromarketing

Effekten som markedsføringspolitikker og strategier har på økonomien og samfundet som helhed. Makromarketing refererer specifikt til hvordan produkt, pris, placering og promotion (de 4 p’er) skaber efterspørgsel efter varer og serviceydelser og derved skaber indflydelse på, hvad der bliver produceret og solgt i en økonomi.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Makromarketing

Igennem århundrederne er virksomhederne blevet dygtigere til at nå potentielle forbrugere igennem et udvidende sæt af medier. Marketing er derfor blevet en del af det daglige liv hos en forbruger, siden forbrugere er udsat for reklamer for produkter og serviceydelser hvor end, de går hen. Fordi marketing påvirker hvad forbrugere gør, påvirker det også i en vis grad, hvordan privatpersoner og virksomheder interagerer med omgivelserne som helhed.

Invested.dk