Trading

Lukkekurs

Globus 60x60Definition af Lukkekurs

Den sidste kurs som et værdipapir bliver handlet til på en given dag.

Bliv gratis medlem af invested.dk, og få e-bog med 7 metoder til investering >> Meld mig ind

IE 60x60InvestEd forklarer Lukkekurs

De fleste finansielle instrumenter handles også after-hours (dog med en betydeligt mindre volumen og likviditet), så lukkekursen af et værdipapir matcher måske ikke dets after-hours kurs.

Invested.dk