Løbetid

Globus 60x60Definition af Løbetid

Den tidsperiode hvor et finansielt instrument er udestående. Med løbetid menes der begrænset tidsperiode, hvor det finansielle instrument til sidst vil ophøre med at eksistere, og hovedstolen vil blive tilbagebetalt med renter. Begrebet bruges mest i kontekst til investeringer med fast indkomst såsom obligationer og indlån.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Løbetid

Ved forfaldsdagen af en investering med fast indkomst (såsom obligationer) skal låntageren tilbagebetale det fulde beløb af den udestående hovedstol plus enhver gældende rente til långiveren. Hvis beløbet ikke kan tilbagebetales ved forfald, kan det få alvorlige konsekvenser for låntagerens forretning og kreditvurdering.

Løbetiden hos en investering er den primære overvejelse hos investoren, fordi den skal passe til hans/hendes investeringshorisont. Et ungt par der for eksempel sparer sammen til en udbetaling af en ejerlejlighed, som de gerne vil købe inden for et år, bør ikke investere i et femårs indlån men nærmere en eksempelvis investeringsfond eller et etårs indlån.

Invested.dk