Likviditetsgrad

Globus 60x60Definition af Likviditetsgrad

Et nøgletal der indikerer, om en virksomhed er robust nok til at kunne imødekomme sine kortfristede forpligtelser. Beregnes således:

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver/Kortfristede gældsforpligtelser

IE 60x60InvestEd forklarer Likviditetsgrad

Likviditetsgraden kan sidestilles med quick ratioen, men hvor likviditetsgraden medtager varelagret i sin beregning. Nogen vil mene, at quick ratioen giver et bedre billede af virksomhedens kortsigtede, finansielle tilstand, da varelagret enten tager lang tid at omdannes til kontanter eller bliver nødt til at sælges til en værdi under den bogførte værdi.

Invested.dk