Likvide midler

Globus 60x60Definition af Likvide midler

Papirer som er kortfristede, har en høj kreditkvalitet og enten eksisterer i form af kontanter eller nemt kan omveksles til kontanter.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Likvide midler

Med ”likvid” menes der, at midlet ikke er bundet men uden videre kan handles med. Foruden kontanter ses statsobligationer og andre højt likvide aktiver som likvide midler.

For at en virksomhed kan imødekomme sine kortfristede forpligtelser, skal den besidde nogle midler, der kan betale de regninger, der kommer med kort forfald.

Invested.dk