Leveraged buyout

Globus 60x60Definition af Leveraged buyout

Virksomhedsovertagelse som er finansieret af lån med sikkerhed i aktiverne i den overtagne virksomhed. Formålet med LBO’er er for virksomheder at foretage store opkøb i andre virksomheder uden at skulle binde sig til en masse kapital.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Leveraged buyout

I et LBO er der ofte et forhold på 90% gæld og 10% egenkapital. Ofte bliver aktiverne i den overtagne virksomhed brugt som sikkerhedsstillelse for den opkøbende virksomheds gæld oven i virksomhedens egne aktiver. Dette bliver derfor af mange set som en ubarmhjertig og røverisk taktik.

Invested.dk