Lemmingeeffekt

Globus 60x60Definition af begrebet ”lemmingeeffekt”

En hændelse, hvor en masse investorer følger hinanden ind i den samme investering uden at have foretaget nogen analyse selv, hvilket ofte resulterer i tab. Disse investorer handler på følelser og påvirkes nemt af de aktuelle markedstilstande. Begrebet lægger sig op af begrebet ”flokmentalitet”.

Se superinvestorernes porteføljer som medlem af invested.dk Læs mere

IE 60x60InvestEd forklarer begrebet ”lemmingeeffekt”

For at handle imod lemmingeeffekten findes der mange investorer, der gør det modsatte, end investorerne i flokmentaliteten gør. Disse kaldes contrarian-investorer.

Invested.dk