Ledelsesberetning

Globus 60x60Definition af Ledelsesberetning

Et afsnit i en virksomheds årsrapport, hvor ledelsen forklarer den forgangne regnskabsperiode omhandlende resultatopgørelsen, balancen, pengestrømsopgørelsen samt tilhørende noter.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Ledelsesberetning

Ledelsesberetningen er til gavn for regnskabslæseren, så denne kan opnå bedre forståelse for virksomhedens resultater og finansielle tilstand. Ledelsesberetningen skal indeholde udviklingen i virksomhedens hovedaktiviteter, de væsentlige forhold der har haft en påvirkning samt de usikkerhedsfaktorer, der påhviler hhv. virksomheden og koncernen. Ydermere skal der oplyses om begivenheder indtruffet efter balancedagen. For større virksomheder kræves det også, at der gives oplysning om den forventede udvikling, forsknings- og udviklingsaktiviteter samt videnressourcer og miljøforhold, såfremt disse er væsentlige for virksomheden.

Invested.dk