Langsigtede gennemsnitlige totalomkostninger – LRATC

Globus 60x60Definition af Langsigtede gennemsnitlige totalomkostninger – LRATC

En forretningsmåling der repræsenterer den gennemsnitlige omkostning pr. enhed af output på langt sigt, hvor alle inputs er variable.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Langsigtede enhedsomkostninger er næsten altid mindre end kortsigtede enhedsomkostninger, fordi virksomheder på langt sigt har fleksibiliteten til at ændre store komponenter af deres operationer såsom fabrikker for at opnå optimal effektivitet. Et mål for både ledelsen og investorerne er at få en lav LRATC.

IE 60x60InvestEd forklarer Langsigtede gennemsnitlige totalomkostninger – LRATC

Hvis en fremstillingsvirksomhed eksempelvis bygger en ny og større fabrik til produktion, er det antaget at LRATC pr. enhed på et tidspunkt ville blive mindre end hos den gamle fabrik, fordi virksomheden drager fordel af visse stordriftsfordele.

Invested.dk