Lagerprincip

Globus 60x60Definition af Lagerprincip

Et regnskabsprincip der medregner årets urealiserede kursgevinster (og tab) på finansielle fordringer i resultatopgørelsen samt balancen.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Lagerprincip

Lagerprincippet bruges ofte i pengeinstitutter ved opgørelse af deres skattepligtige indtægt og ligeså ved opgørelse af størrelsen af deres lovpligtige egenkapital. Livsforsikringsselskaber og pensionskasser bruger også lagerprincippet som basis for bonustildeling og betaling af realrenteafgift.

Invested.dk