Kvartalsrapport

Globus 60x60Definition af Kvartalsrapport

En omfattende rapport af en virksomheds præstation, som skal arkiveres og offentliggøres hvert kvartal af alle børsnoterede virksomheder til Erhvervsstyrelsen. Selskaberne er påkrævede til at nedskrive relevant information omhandlende deres finansielle situation. Rapporten skal leveres til tiden, og informationen skal være til rådighed til alle, der er interesseret.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Er i USA kaldet ”10Q”

IE 60x60InvestEd forklarer Kvartalsrapport

Halvårsrapporten skal indsendes, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 måneder efter udløbet af den pågældende regnskabsperiode.

Kvartalsrapporter skal tillige udarbejdes i overensstemmelse med delårsrapportbekendtgørelsen.

Invested.dk