Kreditvurdering

Globus 60x60Definition af Kreditvurdering

En bedømmelse af kreditværdigheden hos en låntager generelt set eller med hensyn til en bestemt form for gæld eller finansiel hæftelse. En kreditvurdering kan pålægges alle, der ønsker at låne penge – individuelle, virksomheder, stater, kommuner osv. Kreditvurderinger laves af kreditoplysningsbureauer som f.eks. Soliditet A/S eller de store Moody’s, Standard & Poors eller Fitch. Disse kreditoplysningsbureauer bliver betalt af den enhed, der ønsker at få en kreditvurdering af sig selv eller dens gældsudstedelser. Kreditvurdering af privatpersoner skabes ud fra kredithistorikken.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Kreditvurdering

Kreditvurderinger for låntagere baseres på en stor mængde undersøgelser foretaget af kreditoplysningsbureauet. Mens låntageren stræber efter at få den højest mulige kreditvurdering, fordi har det en stor påvirkning på den rente, som långiveren kræver, forsøger kreditoplysningsbureauer at bevare et objektivt syn på låntagerens finansielle situation og evne til at tilbagebetale gælden.

Kreditvurderingen har et inverst forhold med muligheden for misligholdelse. Ifølge kreditoplysningsbureauer indikerer en høj kreditvurdering, at låntageren har en lav sandsynlighed for at misligholde gælden; omvendt betyder en lav kreditvurdering, at der er stor sandsynlighed for misligholdelse.

Kreditoplysningsbureauer giver typisk bogstaver for at indikere vurderingen. En rating på AAA er for eksempel rigtig godt, og C og D er meget skidt.

Ændringer i kreditvurderinger af især stater kan have stor indflydelse på finansielle markeder.

Invested.dk