Kredit

Globus 60x60Definition af Kredit

(I) En kontraktlig aftale hvor en låntager modtager en værdi nu og går med til at betale långiveren tilbage på en bestemt dato i fremtiden, typisk med renter.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

(II) En bogføringspostering der enten sænker aktiverne eller øger passiverne på en virksomheds balance. På virksomhedens resultatopgørelse vil en debitering reducere årets resultat, hvor en kreditering vil øge årets resultat.

IE 60x60InvestEd forklarer Kredit

(I) Hvis man eksempelvis køber noget på kredit, betyder det, at man skal betale pengene på et senere tidspunkt, end varen end modtaget.

(II) Hvis en virksomhed for eksempel køber varer til videresalg på kredit, vil dette skulle debiteres på virksomhedens varebeholdning (aktivsiden). Samtidig vil en kreditering øge virksomhedens kreditorbogholderi (passivsiden).

Invested.dk