Korrelation

Globus 60x60Definition af Korrelation

Er i finansverdenen en statistisk måling af, hvordan to værdipapirer bevæger sig i forhold til hinanden. Korrelationer bruges i avanceret porteføljestyring.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Korrelation

Korrelation bliver beregnet af det, der hedder korrelationskoefficienten, som ligger mellem -1 og +1. Perfekt positiv korrelation (en korrelationskoefficient på +1) indikerer, at når et værdipapir bevæger sig (enten op eller ned), vil det andet værdipapir bevæge sig fuldstændig ens i samme retning. Omvendt vil en perfekt negativ korrelation betyde, at hvis ét værdipapir bevæger sig i én retning, vil det andet værdipapir bevæge sig i den modsatte retning. Hvis korrelationen er 0, siges det, at værdipapirerne ikke har nogen korrelation. Altså det er helt tilfældigt.

I det virkelige liv er perfekt korrelerede værdipapirer sjældne, hvor du hellere vil finde værdipapirer med en vis grad af korrelation.

Invested.dk