Konvertibel obligation

Globus 60x60Definition af Konvertibel obligation

En obligation som kan konverteres til en forudbestemt mængde af en virksomheds aktier/anparter på forskellige tidspunkter af dens levetid.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Konvertibel obligation

At udstede konvertible obligationer er en måde for en virksomhed at minimere investorernes negative opfattelse af virksomhedens beslutninger på. Hvis en allerede børsnoteret virksomhed for eksempel vælger at udstede aktier, vil markedet som regel opfatte det som et tegn om, at virksomhedens aktiekurs er overvurderet. For at undgå denne negative opfattelse kan virksomheden vælge at udstede konvertible obligationer, som obligationsindehaverne højst sandsynligt vil konvertere til aktier/anparter alligevel, hvis virksomheden fortsætter med at klare sig godt.

Fra investorens perspektiv har en konvertibel obligation en værditilsættende komponent indbygget i sig; det er i bund og grund en obligation med en aktieoption gemt indeni. Derfor har de som regel en lavere afkastprocent på grund af muligheden for at bytte obligationen ud med aktier/anparter.

Invested.dk