Konjunkturcyklus

Globus 60x60Definition af Konjunkturcyklus

De svingninger i økonomisk aktivitet som en økonomi står overfor over en tidsperiode. En konjunkturcyklus er i bund og grund defineret ved perioder med ekspansion eller recession. Igennem ekspansioner vokser økonomien reelt set (ekskl. inflation), som ses via økonomiske indikatorer såsom beskæftigelse, produktionsrater, omsætning og privat indkomst. Igennem recessioner skrumper økonomien, hvilket ses via fald i indikatorerne ovenfor.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Konjunkturcyklus

Konjunkturcyklussen kan effektivt bruges til at positionere sin investeringsportefølje. For eksempel har cykliske aktier i industrier som råvarer og teknologi det med at overgå markedet i den tidlige ekspansionsfase. I perioder med recession er det ofte de defensive grupper som sundhed og forsyning, der overgår markedet på grund af deres stabile pengestrøm og direkte afkast.

Ekspansion er standardtilstanden i økonomien, hvor recessioner ofte er kortere og mindre hyppige. Så hvorfor kommer der overhovedet recessioner? Mens der findes forskellige meninger og svar på dette spørgsmål, er der et klart mønster af overspekulativ adfærd i de sene stadier af ekspansion i mange konjunkturcyklusser. IT-boblen i 2001 blev skabt af et absolut vanvid i dot-com og teknologiaktier, mens finanskrisen i 2007-2009 var som følge af en stor spekulation på boligmarkedet.

Den gennemsnitlige længde af en ekspansion er steget kraftigt siden 90’erne. De tre konjunkturcyklusser fra juli 1990 til juni 2009 havde en gennemsnitlig ekspansionsfase på 95 måneder – eller næsten 8 år – sammenlignet med den gennemsnitlige recessionslængde på 11 måneder over denne periode.

Invested.dk