Kommanditselskab

Globus 60x60Definition af Kommanditselskab

En selskabsform der nogle gange benævnes som et ”hybridselskab”. Det er altså en blanding af to eller flere forskellige selskabsformer. Der findes to typer deltagere i et kommanditselskab: Én eller flere komplementarer og én eller flere kommanditister. Komplementaren hæfter personlig for forpligtelserne. Hvis der er flere end én komplementarer, bliver disse hæftet solidarisk. Omvendt hæfter kommanditisten kun med sit kapitalindskud i selskabet.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Kommanditselskab

Forkortelsen for et kommanditselskab er K/S.

Invested.dk