Investeringsforening

Globus 60x60Definition af Investeringsforening

En fond der samler investorers penge i en pulje, som bruges til forskellige investeringer i eksempelvis aktier eller obligationer. Investorerne i foreningen deler omkostninger, tab og avance ligeligt afhængig af deres portionsstørrelse.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Investeringsforeninger er forskellige i, hvad de investerer i. Nogle kan investere i aktier opdelt efter sektorer, nogle kan være obligationsbaserede og andre kan investere i noget helt tredje.

IE 60x60InvestEd forklarer Investeringsforening

Der er forskellige typer af investeringsforeninger:

(I) Kontoførende: Investeringsforeningen styrer folks penge på kontobasis, og investoren får derfor ikke omsætteligt bevis.

(II) Certifikatudstedende: Her udsteder investeringsforeningen omsættelige certifikater, som kan købes og sælges.

Akkumulerende certifikatudstedende investeringsforeninger skal udbetale et minimumsudbytte som følge af deres afkast til investorerne ifølge ligningsloven.

Invested.dk