Investeringsbank

Globus 60x60Definition af Investeringsbank

En finansiel entitet der foretager sig flere forskellige serviceydelser. Investeringsbanker specialiserer sig i store og komplekse finansielle transaktioner såsom aktietegning, hvor banken agerer som et mellemled mellem udstederen og de offentlige investorer. Banken kunne også stå for fusioner eller andre restruktureringer i store virksomheder eller virke som en mægler og/eller finansiel rådgiver for institutionelle kunder. Store investeringsbanker inkluderer Barclays, Bank of America, Merill Lynch, Warburgs, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JP Morgan, Morgan Stanley, Salomon Brothers, UBS, Credit Suisse, Citibank, Lazard eller danske Saxo Bank. Nogle investeringsbanker specialiserer sig i industrisektorer. Mange investeringsbanker har også afdelinger, der servicerer mindre, private investorer.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Investeringsbank

Den rådgivende afdeling i en investeringsbank modtager gebyrer for deres serviceydelse, hvor handelsafdelingerne får profit eller tab baseret på deres markedspræstation. Professionelle der arbejder for investeringsbanker har måske karrierer som økonomiske rådgivere, tradere eller sælgere. En karriere i en investeringsbank kan være godt betalt, men det er typisk et arbejde med lange, stressfulde arbejdstimer.

Fordi investeringsbanker har eksterne kunder men også handler med deres egne konti, kan en interessekonflikt opstå, hvis de rådgivende og handlende afdelinger ikke bibeholder deres uafhængighed. Investeringsbankers kunder inkluderer virksomheder, pensionsselskaber, eller finansielle institutioner, regeringer og hedge fonde. Størrelse er et aktiv for investeringsbanker. Jo flere forbindelser banken har inden for markedet, jo mere kan banken tjene penge på at matche købere og sælgere, specielt hvad angår unikke transaktioner. De største investeringsbanker har kunder over hele verden.

Investeringsbanker hjælper virksomheder med at udstede nye aktier via en børsintroduktion eller udbyde allerede udstedte værdipapirer. De kan også hjælpe virksomheder med at skaffe gæld ved at finde investorer til virksomhedsobligationer. Investeringsbankens rolle begynder med en konsultation før udstedelsen og som rådgiver efter udstedelsen. Banken vil også undersøge virksomhedens finansielle opgørelser og offentliggøre et prospekt, der forklarer udstedelsen til investorerne, før værdipapirerne er tilgængeligt for køb.

Invested.dk