Investeringsafkast – Return on investment – ROI

Globus 60x60Definition af Investeringsafkast – Return on investment – ROI

En præstationsmåling der bruges til at evaluere effektiviteten af en investering eller sammenligne med effektiviteten af nogle andre investeringer. For at måle investeringsafkast dividerer man gevinsten (afkastet) af en investering med omkostningen af investering. Resultatet er et udtryk i procent.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Udregning af investeringsafkast

Investeringsafkast er en meget populær måling på grund af dens alsidighed og enkelthed. Hvis en investering derfor ikke har et positivt ROI, eller hvis der er andre muligheder med et højere ROI, så bør investeringen ikke foretages.

IE 60x60InvestEd forklarer investeringsafkast – Return on investment – ROI

Husk på, at beregningen af investeringsafkast kan ændres til at passe til situationen – det hele afhænger af, hvad du inkluderer som afkast og omkostninger. Definitionen på begrebet er i sin bredeste forstand blot et forsøg på at måle rentabiliteten af en investering, og der er derfor ikke nogen ”korrekt” tilgang.

For eksempel vil en sælger måske sammenligne to forskellige produkter ved at dividere den bruttoprofit, som hvert produkt har genereret, med deres henholdsvise markedsføringsomkostninger. En finansiel analytiker vil dog måske sammenligne de samme to produkter ved at bruge en helt anden ROI udregning, der måske dividerer nettoindtægten af en investering med den totale værdi af alle ressourcer, som er blevet brugt til at lave og sælge produktet.

Invested.dk