Investering

Globus 60x60Definition af Investering

Et aktiv eller en genstand som købes med håbet om, at den/det vil generere indkomst eller stige i værdi i fremtiden. I økonomisk forstand er en investering købet af varer, der ikke forbruges i dag men bliver brugt i fremtiden for at skabe velstand. I finans er en investering et monetært aktiv, som købes med idéen om at dette aktiv vil skabe indkomst i fremtiden eller stige i værdi og sælges til en højere pris.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Investering

Bygningen af en fabrik som skal bruges til at producere varer og det at begynde at studere for at få et godt job i fremtiden er begge eksempler på investeringer i økonomisk forstand.

I den finansielle forstand inkluderer investering købet af obligationer, aktier eller ejendomme.

Du må ikke blande ”spekulation” og ”investering” sammen. Investering handler som regel om at skabe velstand, hvor spekulation ofte er en nulsumsspil. Selvom spekulanter ofte skaber orienterede beslutninger, kan spekulation ikke kategoriseres sammen med traditionel investering.

Invested.dk