Interessent

Globus 60x60Definition af Interessent

En entitet (person, virksomhed, institution eller lignende) der har en betydning for en virksomheds drift. En interessent vil typisk være virksomhedens kunder, leverandører eller medarbejdere. Dog inkluderer moderne teorier også ekstra interessenter såsom samfundet generelt, staten og brancheforeninger.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Interessent

Der opstår nemt et problem, når der er mange interessenter i en virksomhed, der hver har sine egne interesser og formål med virksomheden. I de fleste tilfælde vil disse interesser være i konflikt med hinanden.

Hovedmålet for virksomheden vil fra aktonærernes side være at maksimere profitten og forøge aktionærværdien. Da lønninger er en kritisk inputomkostning for de fleste virksomheder, vil virksomheden måske ønske at holde disse omkostninger nede. Det kan indebære en negativ konsekvens for en anden af virksomhedens vigtige interessentgrupper, nemlig medarbejderne. De mest effektive virksomheder har succes med at inddrage alle interessenters interesser i beslutningerne.

Invested.dk