Instrument

Globus 60x60Definition af Instrument

Et salgbart eller omsætteligt aktiv såsom værdipapirer, derivater eller indekser eller ethvert aktiv, der ligger under et derivat. Det er et andet udtryk for en finansiel fordring.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Instrument

I bund og grund kan ethvert aktiv, som købes af en investor, ses som et finansielt instrument. Antikke møbler, hvede og virksomhedsobligationer bliver alle set som investeringsinstrumenter. De kan alle købes og sælges som ting, der holder og producerer værdi. Instrumenter kan både være gæld og egenkapital, der repræsenterer en del af en gældsforpligtelse eller et ejerskab.

Invested.dk