Initial Public Offering – IPO

Globus 60x60Definition af Initial Public Offering – IPO

Det første salg af en aktie af et privat firma på børsen. IPO’er bliver ofte udstedt af mindre, yngre virksomheder, der søger kapital til at udvide, men de kan også udstedes af store privatejede virksomheder, der gerne vil handles offentligt.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

I en IPO skaffer udstederen assistancen af en ydelse af tegningsgaranti, som hjælper med at vælge, hvilken form for værdipapir, der skal udstedes (ordinær eller præference), den bedste udbudspris og den bedste tid at bringe IPO’en på markedet.

Også kendt som ”børsintroduktion”.

IE 60x60InvestEd forklarer Initial Public Offering – IPO

IPO’er kan være en risikabel investering. For den individuelle investor er det svært at forudse, hvad aktien vil gøre på den første dag af børsintroduktionen og i den nære fremtid, fordi der ofte ikke er meget historisk data, hvormed man kan analysere virksomheden. De fleste IPO’er er udstedte af virksomheder, der går igennem en kortvarig vækstperiode.

Invested.dk