Indkomstskat

Globus 60x60Definition af Indkomstskat

En beskatning af en persons indkomst. Betales også af selskaber (selskabsskat) og andre virksomheder mht. overskud samt det løbende afkast i pensionsselskaber.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Under indkomstskat bliver der talt om en såkaldt marginalbeskatning, som er beskatningen af ”den sidst tjene krone”.

IE 60x60InvestEd forklarer Indkomstskat

I Danmark er indkomstskatten delt op. De essentielle komponenter er:

Bundskat; hvilket er 6,83% af den personlige indkomst, der ligger over personfradraget på 42.800 kr. (sats for 2014)

Topskat; som ligger på 15% af éns personlige indkomst over 449.100 kr./år (sats for 2014).

Arbejdsmarkedsbidrag; som er 8% af al arbejdsindkomst uden fradrag. Arbejdsmarkedsbidrag skal ikke betales ved overførselsindkomst og kapitalindkomst.

Kommuneskat; der gennemsnitligt ligger på 24,90% (tal for 2014).

Sundhedsbidrag; som blev indført fra og med 2007. Denne ligger på 5% (sats for 2014).

Invested.dk