Indeksobligation

Globus 60x60Definition af Indeksobligation

En obligation hvis værdi reguleres i takt med udviklingen i det almindelige prisniveau. Denne regulering skabes ud fra nettoprisindekset, som udføres af Danmarks Statistik.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Indeksobligation

Du kan formindske risikoen for inflation ved at investere i indeksobligationer frem for fastforrentede obligationer. Med de indeksobligationer, der findes på det danske marked, kan du dog ikke helt fjerne risikoen for inflation. Dette skyldes bl.a. den måde, som de danske indeksobligationer pristalsreguleres på.

Investerer du i indeksobligationer, er du således primært eksponeret over for ændringer i realrenten. Investerer du i traditionelle, fastforrentede obligationer, er du derimod eksponeret over for både ændringer i realrenten og ændringer i den forventede inflation i obligationens løbetid.

Invested.dk