Indeks

Globus 60x60Definition af Indeks

En statistisk måling af en ændring i en økonomi eller på et værdipapirmarked. Hvad angår de finansielle markeder, er et indeks en imaginær portefølje af værdipapirer, som repræsenterer et bestemt marked eller en portion af et marked. Hvert indeks har sin egen beregningsmetode og er som regel udtrykt i ændring fra baseværdien. Derfor er den procentvise ændring mere vigtig end den faktiske numeriske værdi.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Aktie- og obligationsmarkedsindekser bruges til at konstruere indeksbaserede investeringsforeninger og exchange-traded funds (ETF’er), hvis porteføljer afspejler nogle bestemte indekser.

IE 60x60InvestEd forklarer Indeks

Standard & Poor’s 500 er et af verdens bedst kendte indekser og bruges mest som målestok for hele aktiemarkedet. I England er det mest prominente indeks FTSE 100, I Kina er det SSE Composite Index og i Danmark er det OMXC20 indekset.

Fordi du teknisk set ikke kan investere i et indeks, tillader nogle ETF’er og indeksbaserede investeringsforeninger, at man som investor kan investere i værdipapirer, der afspejler brede markedssegmenter og/eller det totale marked.

Invested.dk