Import

Globus 60x60Definition af Import

En vare eller serviceydelse bragt fra et land til et andet. Sammen med eksport udgør import rygraden af international handel. Jo højere importen for et land er sammenlignet med eksporten, des mere negativ bliver landets betalingsbalance.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Import

Lande importerer oftest de produkter, som den indenlandske industri ikke kan producere lige så effektivt eller billigt eller slet ikke er tilgængelig med hensyn til råvarer. For eksempel importerer mange lande olie, fordi de enten ikke kan producere det selv eller ikke kan producere nok til at imødekomme efterspørgslen.

Invested.dk