Hollandsk syge

Globus 60x60Definition af Hollandsk syge

Negative konsekvenser som kommer i takt med en forøgelse af et lands indkomst. Hollandsk syge forbindes primært med at have opdaget en råvarekilde, men det kan resultere fra enhver stigning i udenlandsk valuta, inklusiv direkte udenlandske investeringer, ulandsbistand eller en betydelig stigning i råvarepriserne.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Hollandsk syge

Hollandsk syge har to hovedeffekter:

1. Et fald i konkurrencedygtigheden (og derfor eksporten) for det påvirkede lands goder. 2. En stigning i importen.

I det lange løb kan begge faktorer være med til, at fremstillingsjobs bliver flyttet til andre lande. Resultatet er, at ikke-råvareindustrier bliver ramt af en stigning i den velstand, som skabes af de råvarebaserede industrier.

Begrebet ”hollandsk syge” stammer fra krisen i Holland i 1960’erne, der kom fra nogle opdagelser af naturgasforekomster i Nordsøen. Den nyfundne velstand fik den hollandske valuta til at stige, hvilket gjorde eksporten af alle ikke-olieprodukter mindre konkurrencedygtige på det globale marked.

I 1970’erne opstod samme situation i Storbritannien, hvor prisen på olie firdoblede, og det blev økonomisk levedygtigt at bore efter olie i Nordsøen fra Scotlands kyst. I slutningen af 1970’erne blev Storbritannien en nettoeksportør af olie, hvor de tidligere havde været nettoimportør. Punden steg til vejrs, men landet faldt ind i en recession, da de britiske arbejdere krævede højere lønninger, og eksporten blev ikke-konkurrencedygtig.

Invested.dk