Heterogenitet

Globus 60x60Definition af Heterogenitet

Et begreb der udtrykker forskellighed og ulighed.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Det omvendte af ”homogenitet” som udtrykker ensartethed.

IE 60x60InvestEd forklarer Heterogenitet

Et marked for et bestemt produkt kan være heterogent, hvor varerne har forskellige synlige karakteristika, hvilket betyder, at køberne kan adskille dem fra hinanden og have forskellige præferencer. På det heterogene marked forsøger producenterne at differentiere deres produkter ved enten at lave en unik emballage, markedsføring, udseende af produktet eller andet.

Invested.dk