Handelssanktion

Globus 60x60Definition af Handelssanktion

En handelsstraf der pålægges et eller flere lande af et andet land. Sanktioner kan være ensidige, hvor de pålægges et land af et andet, eller de kan være multilaterale, hvor de pålægges flere lande af et eller flere lande. Allierede lande pålægger ofte multilaterale sanktioner mod deres fjender.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Handelssanktion

Toldtarifer, licensudgifter og administrative forhindringer forstærkes ofte, hvilket gør det sværere, hvis ikke umuligt, for de sanktionerede lande at handle med det land, der pålægger dem. Et eksempel på en handelssanktion kan være de sanktioner, USA pålagde Cuba fra 1963 til 2000. I år 2000 blev nogle af sanktionerne ophævet, specielt dem der var lagt på medicinal- og landbrugsvarer.

Invested.dk