Goodwill

Globus 60x60Definition af Goodwill

Et immaterielt aktiv der stiger som resultat af et opkøb af en virksomhed af en anden med et pristillæg. Værdien af en virksomheds mærke, solide kundebase, gode kunderelationer, gode medarbejderrelationer og alle patenter eller navnebeskyttelser repræsenterer goodwill. Goodwill bliver set som et immaterielt aktiv, fordi det ikke er et fysisk aktiv som bygninger eller udstyr. Goodwillposten kan findes på aktivsiden på en virksomheds balance.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Goodwill

Værdien af dette immaterielle aktiv stiger typisk, når en virksomhed bliver købt af en anden. Den mængde som den købende virksomhed betaler for den ønskede virksomhed over den ønskede virksomheds bogførte værdi tæller som regel som målets goodwill. Hvis den købende virksomhed betaler mindre end målets bogførte værdi, opnår den ”negativ goodwill”.

Goodwill er svært at prissætte, men det gør en virksomhed mere værdifuld. For eksempel har en virksomhed som Coca-Cola rigtig meget goodwill. En mindre konkurrent ville have mindre, måske negativ.

Fordi komponenterne der udgør dette aktiv har subjektive værdier, er der en betragtelig risiko for, at en virksomhed vil overvurdere goodwill i et opkøb. Denne overvurdering ville være dårlige nyheder for aktionærerne af den købende virksomhed, fordi de senere ville kunne se deres aktiekurser falde, når virksomheden senere nedskriver goodwill.

Invested.dk