Giffen gode

Globus 60x60Definition af Giffen gode

Et gode hvor efterspørgslen efter dette stiger, når prisen på godet stiger og falder, når prisen falder. Et Giffen gode har en opadgående hældning i sin efterspørgselskurve, som er modstridende med den fundamentale lov om efterspørgsel, der hævder, at efterspørgslen efter et produkt falder, som prisen stiger, hvilket bør resultere i en nedadgående hældning i efterspørgselskurven. Et Giffen gode er typisk et inferiørt produkt, der har meget få, hvis ingen, substituerende alternativer, hvor indkomsteffekten dominerer substitutionseffekten. Giffen goder er relativt sjældne, og det diskuteres ofte, om de overhovedet eksisterer.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Begrebet er opkaldt efter Robert Giffen.

IE 60x60InvestEd forklarer Giffen gode

Et godt eksempel på et Giffen gode er kartoffelkrisen i Irland i 1845. Igennem denne krise steg prisen på kartofler, og de fattige forbrugere havde ikke mange penge tilbage til mere næringsrige men dyre fødevarer såsom kød (indkomsteffekten). Så selvom de ville have foretrukket at købe mere kød og færre kartofler (substitutionseffekten), så fik manglen på penge dem til at købe flere kartofler og mindre kød. I dette tilfælde dominerede indkomsteffekten substitutionseffekten og skabte et Giffen gode.

Invested.dk