Future

Globus 60x60Definition af Future

En finansiel kontrakt der binder køberen til at købe et aktiv (eller sælgeren til at sælge et aktiv) såsom en fysisk råvare eller et finansielt instrument til en fastsat fremtidig dato og pris. Futures detaljerer kvaliteten og kvantiteten af det underliggende aktiv; de er standardiseret til at lette handlen på en futuresbørs. Nogle futures kræver måske en fysisk levering af aktivet, imens andre behandles med kontanter. Futuresmarkedet er karakteriseret ved at bruge meget høj gældsætningsgrad i forhold til aktiemarkedet.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Futures kan bruges enten til at risikodække eller spekulere på en prisbevægelse af et underliggende aktiv. En producent af korn kunne for eksempel bruge futures til at låse en bestemt pris og reducere risiko (risikodække). På den anden side kunne enhver spekulere på prisbevægelse af korn ved at gå langt eller kort ved brug af futures.

IE 60x60InvestEd forklarer Futures

Den primære forskel mellem optioner og futures er, at optioner giver indehaveren rettigheden til at købe eller sælge det underliggende aktiv indtil udløb, imens indehaveren af futuren skal udføre kravene af sin kontrakt.

Invested.dk