Forward Rate Agreement – FRA

Globus 60x60Definition af Forward Rate Agreement – FRA

Et derivat der fungerer som en kontrakt mellem to eller flere parter og består af høj gearing. En FRA er en aftale om fastlåsning af en rentesats i en given fremtidig periode på en aftalt hovedstol. I en FRA er hovedstolen en reference eller teknisk hovedstol, hvilket vil sige, at hovedstolen kun danner grundlag for den rentebetaling, som beregnes og skal afregnes.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

Kaldes også "renteterminskontrakt".

IE 60x60InvestEd forklarer Forward Rate Agreement – FRA

Når en FRA-kontakt indgås, bliver der aftalt en referencerente, hvilket typisk er CIBOR eller LIBOR-renten.

Antag for eksempel, at Virksomhed A indgår en FRA med virksomhed B, hvor virksomhed A vil modtage en fast årlig rente på 5% på en hovedstol på 1 mio. kr. i tre år. Til gengæld vil virksomhed B modtage LIBOR-renten de samme tre år på hovedstolens mængde.

Hvis LIBOR-renten ligger på 5,5% efter de tre år, vil aftalen kræve, at virksomhed A betaler virksomhed B. Dette er fordi, LIBOR-renten er højere end den faste rente.

Invested.dk