Forward

Globus 60x60Definition af Forward

En skræddersyet kontrakt mellem to parter til at købe eller sælge et aktiv til en bestemt pris på en fremtidig dato. En forwardkontrakt kan bruges til risikoafdækning eller spekulation, selvom dens ikke-standardiseret natur gør det svært at bruge den til risikoafdækning. I modsætning til futures kan en forward tilpasses til enhver handelsvare, mængde og leveringsdato. Forwards handles ikke på centraliserede børser og bliver derfor set som over-the-counter (OTC) instrumenter. Mens deres OTC natur gør det nemmere at tilpasse dem, skaber den manglende regulering også et højere risikoniveau. Derfor er forwards ikke så let tilgængelige for private investorer som futures.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Forward

Overvej følgende eksempel på en forwardkontrakt. Antag, at en landmand har 2 millioner skæpper korn at sælge seks måneder fra nu og er bekymret over det potentielle fald i prisen på korn. Han skriver derfor under på en forwardkontrakt med sin finansielle institution til at sælge 2 millioner skæpper korn til en pris på 20 kr. pr. skæppe i seks måneder med en overenskomst på kontantbasis.

I de næste seks måneder har spotprisen på korn tre muligheder:

1. Den er præcis 20 kr. pr. skæppe: I dette tilfælde skylder hverken landmanden eller den finansielle institution hinanden nogen penge, og kontrakten er lukket.

2. Den er højere end kontraktprisen, lad os sige 25 kr. pr. skæppe: Landmanden skylder institutionen 10 millioner kr., hvilket er forskellen mellem den nuværende spotpris og kontraktprisen på 20 kr.

3. Den er lavere end kontraktprisen, lad os sige 15 kr. pr. skæppe: Den finansielle institution vil betale landmanden 10 millioner kr., hvilket er forskellen.

Markedet for forwardkontrakter er enormt, da mange af verdens største virksomheder bruger dem til at risikodække valuta og renterisici. Men fordi detaljerne af forwardkontrakterne kun vides af køberen og sælgeren og ikke kendes af offentligheden, er det svært at estimere, hvor stort dette marked er.

Invested.dk