Personlig finans

Forskudsopgørelse

Globus 60x60Definition af Forskudsopgørelse

En opgørelse over de tal som SKAT bruger til at beregne skatten for en borger i et bestemt år. Forskudsopgørelsen bliver skabt før et nyt skatteår begynder. Borgeren skal derefter selv tjekke tallene igennem, og det er derved muligt at justere i beregningerne. Hvis borgeren vælger at ændre i forskudsopgørelsen, kan hans/hendes månedsfradrag og/eller trækprocent ændres.

Køb aktier uden kurtage og kopier succesfulde investorer automatisk. Vi anbefaler >>> eToro

IE 60x60InvestEd forklarer Forskudsopgørelse

Ved slutningen af skatteåret kommer borgerens årsopgørelse, hvor forskellen mellem de to så afgør, om borgeren har betalt for meget eller for lidt i skat i løbet af året. Denne forskel udlignes ved at borgeren enten skal have overskydende skat tilbage eller skal betale restskat. Der lægges renter på det skyldige beløb begge veje.

Det er borgerens job at oplyse SKAT om eventuelle ændringer såsom at gå fra uddannelse til job, køb/salg af fast ejendom, overgang til pensionist og lignende.

Invested.dk