Andre begreber

Fordring

Globus 60x60Definition af Fordring

Et tilgodehavende som typisk er i form af penge. En fordring støttes ofte op af et gældsbrev.

Aktier fra hele verden samt mulighed for shorting >>> Gå til Markets

IE 60x60InvestEd forklarer Fordring

Det er et krav, som en person eller et selskab (kreditor) har mod en anden part (debitor). Den kan også bestå af andet end penge. Den kan for eksempel også bestå i, at debitor skylder en arbejdsydelse, eller i at der skal leveres noget.

Invested.dk