Forbrugsafgift

Globus 60x60Definition af Forbrugsafgift

Skatter der belaster forbruget af varer eller tjenesteydelser, idet der ved produktion, omsætning eller import af disse skal betales en afgift.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Forbrugsafgift

Forbrugsafgifter kan inddeles på forskellig måde. Den væsentligste skildring sker mellem generelle afgifter og punktafgifter. En generel afgift pålægges alle eller næsten alle goder og/eller tjenesteydelser; et eksempel er momsen. En punktafgift pålægges derimod kun en enkelt vare eller tjenesteydelse eller grupper heraf.

En generel afgift kan kun udformes som en værdiafgift, dvs. som en procentdel af godernes eller tjenesteydelsernes pris. En punktafgift kan derimod pålægges som en værdiafgift eller som en specifik afgift, altså som et beløb pr. enhed af varens mængde, f.eks. vægt, rumfang, indhold af aktivt stof eller lignende.

Invested.dk