Forbrugerprisindeks – FPI

Globus 60x60Definition af Forbrugerprisindeks – FPI

En måling af et vægtet gennemsnit af en bestemt gruppe varer og serviceydelser, såsom transport, mad og medicin. FPI beregnes ved at tage prisændringer for hvert gode i varegruppen og tage gennemsnittet for det. Goderne vægtes alt efter, hvor vigtige de er. Den procentvise ændring af FPI er et mål for inflationen.

Vil du have ekstra fart på investeringen? Prøv certifikater fra Vontobel Læs mere

IE 60x60InvestEd forklarer Forbrugerprisindeks – FPI

FPI er en af de mest brugte statistikker, man bruger til at beregne for inflation eller deflation.

Invested.dk