Fondsemission

Globus 60x60Definition af Fondsemission

En overflytning af en virksomheds reserveposter til aktiekapital. Fondsaktierne tildeles i forhold til beholdningens størrelse.

Find de bedste ETF'er og invester snusfornuftigt. Hent vores gratis E-bog. Download e-bog

IE 60x60InvestEd forklarer Fondsemission

Da en fondsemission blot består af en overflytning, får virksomheden ikke tilført ny kapital. Gennem en fondsemission får aktieejerne flere aktier, men den procentvise andel af virksomhedens øgede aktiekapital vil forblive uændret.

Invested.dk